DEKLARACE O PROVOZU MODELŮ LETADEL

14.12.2020

Svazu modelářů České republiky z.s.

V návaznosti na PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/947 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (dále jen Nařízení) se uskutečnila řada jednání zástupců Svazu modelářů ČR, Úřadu civilního letectví (dále jen ÚCL) a Ministerstva dopravy ČR.

Svaz modelářů ČR deklaruje:

V souladu s článkem 21 odst. 3 Nařízení, aniž by byly dotčeny ostatní články Nařízení a od okamžiku začátku uplatňování Nařízení dnem 31.12.2020 mohou členové Svazu modelářů ČR provozovat svá bezpilotní letadla o maximální vzletové hmotnosti nepřesahující 25 kg (dále jen modely letadel) na území České republiky za splnění tří následujících podmínek:

a) Provoz modelu letadla je možný podle Sportovního řádu České republiky pro letecké modeláře Svazu modelářů České republiky, Klubu leteckých modelářů České republiky a/nebo Sporting Code CIAM FAI, v platném znění,

b) Model letadla odpovídá Sportovnímu řádu České republiky pro letecké modeláře Svazu modelářů České republiky, Klubu leteckých modelářů České republiky a/nebo FAI pravidlům - Sporting Code CIAM FAI, v platném znění,

c) Provoz modelu letadla je možný podle ustanovení Leteckého předpisu L2, Doplňku X s odkazem na bod 2. Rozsah působnosti, odstavec 2.1 a 2.2 a bod 7. Prostory, ve znění platném k datu podpisu této deklarace s tím, že ostatní části Doplňku X jsou v souladu s odstavcem 2.1 uvedeného předpisu pro provoz modelů doporučenými postupy.

Pro samostatný provoz modelů letadel je pro členy Svazu modelářů ČR stanovena minimální věková hranice na 10 let.

Člen Svazu modelářů, který chce provozovat bezpilotní letadlo jinak než v souladu s touto deklarací, musí postupovat podle platné legislativy.

Deklarace vstupuje v platnost dnem 31.12.2020 a její platnost končí 31.12.2022 nebo jejím zrušením.

Schváleno Předsednictvem Svazu modelářů České republiky z.s, dne 23.11.2020


Ing. Jan Žemlička
Předseda Svazu modelářů České republiky z.s.