Označování modelů dle pravidel ÚCL

14.12.2020

registrační číslo  vydané ÚCL

Členové svazu umístí/napíší registrační číslo čitelně na/nebo do modelu, tak aby bylo při případné kontrole zřetelné a jasně čitelné. Za tímto číslem následuje licence Svazu modelářů ČR. Takto musí být označen každý model.

příklad:                 CZEt7slfy2nqzwrj        CZE 5XX - XXX

                             ( registrační číslo)          (licence SMČR)